Information om våra fastigheter i :

 

 

CHRISTO FASTIGHETER  äger och förvaltar egna fastigheter 
i Mariestad, Skövde, Lidköping, Falköping och Tidaholm. 
Ursprungligen investerade vi i fastigheter för att i första hand täcka  
lokalbehovet för Vadsbolås, men under senare år har även andra 
fastigheter anskaffats.

Utöver den givna ambitionen att förse såväl Vadsbolås som Vadsbolarm 
med ändamålsenliga lokaler för den egna verksamheten, förädlar och 
anpassar vi lokaler och bostäder för externa hyresgäster inom vårt bestånd. 

Tyngdpunkten av fastighetsinnehavet ligger på centralt belägna  
fastigheter, inom 300 meter från torget på resp. ort. 
Inriktningen är i första hand affärslokaler och kontor, men vi har även  
bostadslägenheter i flera av fastigheterna. 
 

 

©  1999-2024  Copyright Stårnsviken AB