Information om våra fastigheter i :

  
 
 
 
Besöksadress:              Kungsgatan 7  1tr 
Postadress:                   542 37  Mariestad 
Tel / Fax:                      0501 - 777 20 
E-post:                          info@christo.se 
 
 
c Kontakta gärna vår fastighetsförvaltare Johan Johansson, och diskutera Dina behov av lokaler med oss.  Du når även Johan på mobil, 070-63 65 060 
 

 
©  1999-2024  Copyright Stårnsviken AB